Locatie-eisen 2024-02-27T16:20:21+00:00
Om het VCA examen vlekkeloos te laten verlopen zijn er een aantal locatie-eisen opgesteld. Op die wijze kunnen wij zorgen voor een professionele werkwijze en voorkomen wij fraude. Daarom zorgt de klant/opdrachtgever voor de reservering en het gereedmaken van de locatie, bij incompany examens. Om VCA examens af te nemen, horen wij rekening te houden met een aantal spelregels wat betreft de locatie waar het examen wordt gehouden.

Locatie-eisen VCA examen

 • De locatie moet voldoende ruimte bieden. Per kandidaat moet er een tafel en stoel beschikbaar zijn
 • Er is voldoende ruimte tussen de kandidaten, zodat zij niet bij elkaar op het scherm kunnen kijken (de vragen kunnen lezen) en elkaar niet kunnen helpen.
 • De kandidaten worden zoveel mogelijk en controleerbaar door de zaal heen verspreid
 • Er mogen geen hoofddeksels of zonnebrillen gedragen worden
 • Mobiele communicatieapparatuur (mobiele telefoons, tablets, smartwatches etc.) mogen niet worden meegenomen in de examenruimte.
 • Tijdens het examen moet het legitimatiebewijs op de tafel van de examenkandidaat liggen.
 • Voor in de ruimte moet voor de examinator een aparte tafel en stoel beschikbaar zijn.
 • De locatie moet voldoende verwarmd, geventileerd en verlicht zijn.
 • Er mag geen hinderlijk geluid ‘van buiten’ de examenruimte binnenkomen.
 • In de examenruimte zullen, naast de examinator, uitsluitend examenkandidaten worden toegelaten, dan wel een surveillant namens de Stichting Examenkamer, die onaangekondigd het examen kan bijwonen om extra toezicht te houden op de VCA examinering en de door Examen Bureau Brabant gehanteerde werkwijze.
 • De klant (opdrachtgever voor het examen) dient de surveillant van de Stichting Examenkamer toegang te verlenen tot de examenruimte.
 • Wanneer de toegang wordt geweigerd, zal het examen ongeldig worden verklaard.

Aandachtspunten klant

 • Schriftelijke/per email aanmelding van de volgende kandidaat gegevens: volledige voorletters, tussenvoegsels, achternaam en geboortedatum.
 • Kandidaten nemen naar het examen een geldig, origineel legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart, (brommer)rijbewijs of verblijfsvergunning).
 • De klant zorgt ervoor, dat de opleider minimaal 30 minuten voor aanvang van het examen de opleiding stopt. De kandidaten moeten dan de ruimte verlaten. Alle opleidingsproducten moeten worden verwijderd.
 • Klant zorgt ervoor dat de opleider de examenruimte niet zal betreden tijdens het examen.

Verantwoordelijkheden van de examenkandidaten

 • Voor aanvang van het examen dienen de kandidaten zich te kunnen legitimeren met een origineel, geldig legitimatiebewijs. Kandidaten die zich niet kunnen identificeren, worden uitgesloten van deelname aan het examen. Hetzelfde geldt voor kandidaten die bij aanvang van het examen niet aanwezig zijn.
 • Mobiele communicatieapparatuur (mobiele telefoons, tablets, smartwatches etc.) mogen niet worden meegenomen in de examenruimte.
 • Er mogen geen hoofddeksels of zonnebrillen gedragen worden.
 • Kandidaten mogen enkel de examenruimte verlaten als zij het examen hebben afgerond, daarna mogen zij de examenruimte niet meer betreden. Het is de kandidaten dan ook onder geen enkel beding toegestaan om de ruimte te verlaten en vervolgens terug te keren.

Verantwoordelijkheden examinator

Voor aanvang van het examen zullen de bovengenoemde eisen gecontroleerd worden door de examinator. Afwijkingen dienen direct te worden verholpen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de examen locatie worden afgekeurd. Het examen zal dan geen doorgang kunnen vinden, de examenkosten worden echter wel in rekening gebracht om te worden voldaan.