Marktplaatsfraude met VCA-diploma’s bestraft

In het voorjaar van 2018 zijn er op Marktplaats VCA-diploma’s te koop aangeboden. Het diploma kon worden gekocht, zonder dat de koper hiervoor examen hoefde te doen. Bij deze fraude werden de naam, het logo en de handtekening van de directeur van een erkende VCA-exameninstelling misbruikt. Dit alles overigens niet helemaal correct, maar de indruk werd wel gewekt dat het allemaal paste binnen de gangbare uitvoeringsvorm van de VCA-diploma’s.

Daarnaast deed de verkoper toezeggingen over de registratie van de ‘gediplomeerde’ in het Centraal Diplomaregister VCA (CDR). Dit kon overigens niet worden waargemaakt. Van alle feiten is aangifte gedaan bij de politie.

Begin december heeft het Openbaar Ministerie de persoon in kwestie hiervoor veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur met daarnaast een geldboete.

Een belangrijk signaal

Het signaal dat hiervan uitgaat is dat fraude met VCA-diploma’s hoog wordt opgenomen, ook door het Openbaar Ministerie en dat het dus feitelijk gezien wordt als een ‘strafbaar feit’. SSVV, de Examenkamer en VCA Infra vinden dit een goede zaak.

Bewust, onbewust onbekwame mensen in een hoog risicovolle omgeving laten werken is iets dat we met gezamenlijke inzet blijven bestrijden. Het is belangrijk dat iedereen vertrouwen moet kunnen blijven houden in de intrinsieke waarde van de diploma’s.

2019-01-16T16:55:30+00:00 16 januari 2019|