Nieuwe grenswaarden voor werken met gevaarlijke stoffen

Voor het werken met 31 gevaarlijke stoffen of stofgroepen gaan per 21 augustus nieuwe indicatieve grenswaarden gelden. De nieuwe waarden vloeien voort uit de Europese Richtlijn 2017/164.

De richtlijn wordt geïmplementeerd met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, Paragraaf A). In de Europese richtlijn worden voor 31 stoffen of stofgroepen indicatieve grenswaarden voorgeschreven. Voor de volgende stoffen gaan nieuwe nationale grenswaarden gelden. Deze komen nieuw op de lijst van gevaarlijke stoffen:

 • Acroleïne / Acrylaldehyd /Prop-2-enal
 • Acrylzuur / Prop-2-eenzuur
 • Amitrol (3-amino-1,2,4-triazol)
 • Calciumoxide
 • But-2-yn-1,4-diol
 • Diacetyl / Butaan-dion
 • Difenylether
 • Ethylacetaat
 • 2-Ethylhexaan-1-ol
 • Glyceroltrinitraat
 • Koolstoftetra-chloride / Tetra-chloormethaan
 • Mangaan en anorganische mangaan-verbindingen
 • Methyleenchloride/ dichloormethaan
 • Methylformaat
 • Nitroethaan
 • Terfenyl, gehydrogeneerd
 • Tetrachloorethyleen (PER)
 • Tetraethylorthosilicaat
 • Vinylideen-chloride / 1,1-dichlooretheen

Gewijzigde grenswaarden

Daarnaast zijn er stoffen waarvoor al grenswaarden golden, maar waarvoor wel iets verandert. Voor de stof 1,4 dichloorbenzeen worden de normen sterk aangescherpt: de grenswaarde gaat fors omlaag. Voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide gaan de grenswaarden substantieel omhoog.

 • Azijnzuur (ethaanzuur)
 • Calcium-dihydroxide
 • Cyaniden (als CN)
 • Koolmonoxide
 • Lythiumhydride
 • Stikstofdioxide
 • Stikstof-monoxide
 • Zwaveldioxide

Voldoet u aan de nieuwe grenswaarden?

Bedrijven die met een of meer van deze stoffen werken of eraan blootgesteld kunnen worden, moeten vanaf 21 augustus van de nieuwe grenswaarden uitgaan. Zij moeten controleren of zij aan de nieuwe wettelijke waarden voldoen. Bedrijven waren al verplicht om zelf een grenswaarde voor een bepaalde gevaarlijke stof vast te stellen als er geen wettelijke grenswaarde voor die stof was vastgesteld.

Bron: ORnet.nl

2018-08-02T10:26:51+00:00 02 augustus 2018|