Nieuwe examens, nieuwe boeken

Vanaf begin september gaan de nieuwe eind- en toetstermen van VCA in. Hierdoor zijn de examenvragen gewijzigd, omdat alle examens volledig zijn vernieuwd naar de nieuwe normen van VCA. Maar wat voor soort vragen kan je dan verwachten bij een VCA examen?

Nieuwe soort vragen

Vanaf 1 september kan je 4 verschillende examenvragen verwachten tijdens het examen.

 • Meervoudige antwoordvragen
  Bij deze vraag zijn er meerdere juiste antwoorden. Er moet gekozen worden uit 4, 5 of 6 alternatieve antwoorden.
 • Matrixvraag
  Er zijn 3 of 4 beweringen waar wordt aangegeven welke juist is en welke onjuist.
 • Rangschikvraag
  Er moeten 3 of 4 elementen in de juiste volgorde gezet worden.
 • Koppel- of matchingvraag
  3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ moeten gekoppeld worden aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.

Naast deze soort vragen wordt er meer gewerkt met tekstarme items. Dat wil zeggen dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen, zodat het de kandidaat helpt om een situatie te begrijpen.

Deelscores

Bij sommige nieuwe vraagvormen wordt gerekend met deelscores, zoals bij meervoudig-antwoordvragen en matrixvragen.Voor elk juist deelantwoord krijgt de kandidaat de bijbehorende deelscore. Wanneer een deelantwoord fout is, gaat er een proportie van de score af. Het is niet mogelijk om negatief te scoren op een vraag, omdat de ondergrens 0 is.

Geslaagd of gezakt?

Maar wanneer ben je geslaagd of gezakt? Dit is ook gewijzigd. Hieronder zie je een tabel om aan te geven hoeveel vragen je goed moet hebben om te slagen voor het VCA examen!

Oude situatie Nieuwe situatie
VCA basis minimaal 28 vragen goed minimaal 26 vragen goed
VCA groen minimaal 28 vragen goed minimaal 26 vragen goed
VCA VOL minimaal 49 vragen goed minimaal 45 vragen goed

Vernieuwde boeken

Door deze wijzigingen zijn ook de boeken aangepast naar de actuele eind- en toetstermen. Ook zijn er vragen toegevoegd om jouw kennis te toetsen wanneer jij het boek doorneemt. Voor slechts € 35,00 kan jij jouw eigen VCA boek hebben.

Laat het ons weten door te mailen naar administratie@ebbexamens.nl en wij zorgen voor de rest!

2017-10-27T09:17:42+00:00 03 juli 2017|